دانلود رایگان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات 38صفحه
لگاريتم:
همچنانكه امروزه مي دانيم قدرت لگاريتم به عنوان يك ابزار محاسباتي در اين حقيقت نهفته است كه ضرب و تقسيم به كمك آن به اعمال ساده تر جمع و تفريق تحويل مي شوند.
نشانه اي از اين ايده در فرمول كه در زمان نپر كاملاً شناخته شده بوده پيدا شد و كاملاً محتمل است كه خط فكري نپر با اين فرمول شروع شده است چه در غير اين صورت تعيين محدود كردن لگاريتمها به لگاريتم سينوس زوايا توسط وي مشكل است. نپر حداقل به مدت 20 سال بر روي نظرية خودكار كار كرد و منشاء انديشة هر چه باشد، تعريف نهايي او از لگاريتم چنين است پاره خطي مانند AB و نيمه خطي مانند DE، به صورتي كه در شكل 1 نشان داده شده در نظر بگيريد.
فرض كنيد كه نقاط F,C همزمان بترتيب از نقاط B,A در امتداد اين خطوط با سرعت ادامة واحدي شروع به حركت نمايند. فرض كنيد C با سرعتي كه از نظر عدد برابر با فاصلة CB است حركت كند و سرعت حركت F يكنواخت باشد در اين صورت نپر DF را به عنوان لگاريتم CB تعريف مي كند يعني، با قراردادن CB=y , DF=x.شكل 1
X=Naplogy
براي احتراز از مزاحمت كسرها نپر طول AB را به اختيار كرد زيرا بهترين جداول سينوسي كه در دسترس وي بود تا هفت رقم اعشار بسط پيدا مي كردند. از تعريف نپر و از طريق استفاده از معلوماتي كه در دسترس نپر نبود چنين نتيجه مي شود كه


دانلود تحقیق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات


تاریخچه ریاضیات


مقاله پیرامون تاریخچه ریاضیات


فایل تحقیق تاریخچه ریاضیاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت و طرح های دانشجویی ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آموزش ... دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات

بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت و طرح های دانشجویی ...

پاورپوینت درباره ... دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي ... تاریخچه فتوشاپ 23 ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تابع. تابع 14صفحه قسمتي از نمودار يک تابع. هر عدد x در عبارت f(x ...

بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت و طرح های دانشجویی ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تاریخچه ریاضیات. 38صفحه لگاريتم: همچنانكه امروزه مي دانيم ...

بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت و طرح های دانشجویی ...

دانلود تحقیق جامع وکامل درباره ... پاورپوینت درباره ... دانلود تحقيق پيرامون روشهاي ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره خرپا و روشهای خرپاها

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره حضرت نورعليشاه ثاني و نظرية بينهايت در رياضيات معاصر

پاورپوینت ایدزپاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی