دانلود رایگان


اقدام پژوهی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم

دانلود رایگان اقدام پژوهی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم فرمت فایل : ورد
تعداد صفحات :25
قسمتی از متن :
فهرست مطالب
چکیده : 3
مقدمه: 5
بیان مسئله: 7
تعریف و توصیف مفاهیم و واژگان: 9
پیشینه علمی تحقیق.. 10
فرم انتخاب رشته در هدایت تحصیلی یکی از دانش آموزان : 13
جمع آوری اطلاعات (شواهد 1) 14
استفاده از روش مشاهده مستقیم. 15
عوامل موثر در انتخاب رشته. 15
بعداز بیان نظرات و بررسی آنان ، پژوهنده نظرات فوق را بدین گونه دسته بندی نمود . 16
ب) شاخص های کیفی وضع موجود. 16
مصاحبه با هنرجو مصطفی عدالتی رشته تربیت بدنی: 17
تجزیه و تحلیل (شواهد 2) 18
ž عوامل بیرونی.. 18
ž عوامل درونی.. 19
عوامل مزاحم درانتخاب رشته مناسب ودرست: 20
امکانات و تجهیزات آموزشی مدارس.. 21
اعتبار بخشی : 22
الگوی تفسیر -روش شش پرسش: 23
نمودار تفصیلی شش پرسش: 23
راه حلهای پیشنهادی: 25
منابع: 25


چکیده :
هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته درست و تعیین عوامل موثر بر رضایت دانش‏آموزان‏ شاخه نظری دوره متوسطه در انتخاب رشته تحصیلی بوده است. جامعه پژوهشی شامل دانش‏آموزان‏ پسر سال اول دوره‏ی متوسطه هنرستان دارالفنون است که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 60 نفراز آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در پرسشنامه ما مشارکت کردند. به منظور گردآوری داده‏ها‏ از یک پرسشنامه چهار گزینه ای شامل ده سوال، به همراه مصاحبه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها‏ با استفاده از روش‏های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ویژگی‏هاو عوامل موثر در انتخاب رشته را بخوبی برای ما نشان میدهد.همچنین نتایج بیانگر وجود ارتباط بین اولویت شغلی آینده و رضایت از انتخاب رشته بوده است. در این پژوهش عوامل موثر بر انتخاب رشته به ترتیب، علاقه شخصی واستعداد، بازار کار و توصیه مشاور و اولیاء بوده.
انتخاب رشته تحصيلي در پايان مقطع تحصيلي اول دبيرستان يکي از دغدغه هاي مهم دانش آموزان و والدين آن ها مي باشد زيرا انتخاب درست رشته تحصيلي يکي از دلايل موفقيت تحصيلي و شغلي دانش آموزان در آينده مي باشد.
دانش آموزان براي انتخاب رشته بايد کاملا آزاد باشند و خودشان شخصابراساس استعداد و علاقه دروني خودشان تصميم بگيرند و طوري نباشد که دانش آموزي فقط براي رضايت والدين و يا اطرافيانشان رشته خود را انتخاب کند.
اقدام پژوهی


اقدام پژوهی آماده


اقدام پژوهی بصورت ورد


اقدام پژوهی کامل بصورت ورد


اقدام پژوهی دوره ابتدایی


اقدام پژوهی چگونه می توانم به دانش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مراحل طرّاحی آموزشی به روش قضاوت عملکرد (انشای پایه ی ششم ابتدایی )