دانلود رایگان


پاورپوینت طبقه­بندی و اولویت­بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم­گیری فازی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به  طبقه بندی و اولویت بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم گیری فازی پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت طبقه­بندی و اولویت­بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم­گیری فازی

نوع فایل power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
شبیه­سازی­ها در محیط Matlab انجام شده است. در این شبیه­سازی­ها منابع موجود در ابرها و درخواست­های منبع به صورت تصادفی توزیع شده­اند. تعداد ابرهای مورد ارزیابی در محیط محاسبات ابری پنج ابر در نظر گرفته شده است، که این تعداد را می­توان به تعدادهای بیشتری نیز بسط داد.
در این شبیه­سازی­ها اهمیت شاخص­های تخصیص منبع با استفاده از روش دلفی ارزش­گذاری شده­اند، اما مقادیر مطلوبیت شاخص­های تخصیص منبع برای پنج ابر مورد مطالعه که در جدول فرضی هستند.
با استفاده از رابطه زیر پنج ابر مورد مطالعه با مشخصه­های مفروض، براساس شاخص­ها و وزن­های ذکر شده برای هر کدام از آن­ها اولویت­بندی می­شوند

فهرست مطالب و اسلایدها
مقدمه
ساختار محاسبات ابری
سرویس­های محاسبات ابری
مدل­های پیاده­سازی محاسبات ابری
روش دلفی
روش پیشنهادی
روش پیشنهادی(تعیین درجه اهمیت معیارها)
روش پیشنهادی (تعیین توابع عضویت شاخص­ها)
روش پیشنهادی(ارزیابی فازی)
شبیه­سازی(مشخصات سیستم)
روش پیشنهادی(نتایج تصمیم­گیری اولیه)
روش پیشنهادی(تصمیم­گیری اولیه)
روش پیشنهادی(کنترلگر منطق فازی FLC)
روش پیشنهادی(کنترلگر فازی FLC)
روش پیشنهادی(شبیه­سازی کنترلگر فازی FLC)
روش پیشنهادی(تصمیم­گیری نهایی)
روش پیشنهادی(تخصیص بهینه منبع)


پاورپوینت


 طبقه بندی و اولویت بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم گیری فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه