دانلود رایگان


پاورپوینت طبقه­بندی و اولویت­بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم­گیری فازی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به  طبقه بندی و اولویت بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم گیری فازی پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت طبقه­بندی و اولویت­بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم­گیری فازی

نوع فایل power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
شبیه­سازی­ها در محیط Matlab انجام شده است. در این شبیه­سازی­ها منابع موجود در ابرها و درخواست­های منبع به صورت تصادفی توزیع شده­اند. تعداد ابرهای مورد ارزیابی در محیط محاسبات ابری پنج ابر در نظر گرفته شده است، که این تعداد را می­توان به تعدادهای بیشتری نیز بسط داد.
در این شبیه­سازی­ها اهمیت شاخص­های تخصیص منبع با استفاده از روش دلفی ارزش­گذاری شده­اند، اما مقادیر مطلوبیت شاخص­های تخصیص منبع برای پنج ابر مورد مطالعه که در جدول فرضی هستند.
با استفاده از رابطه زیر پنج ابر مورد مطالعه با مشخصه­های مفروض، براساس شاخص­ها و وزن­های ذکر شده برای هر کدام از آن­ها اولویت­بندی می­شوند

فهرست مطالب و اسلایدها
مقدمه
ساختار محاسبات ابری
سرویس­های محاسبات ابری
مدل­های پیاده­سازی محاسبات ابری
روش دلفی
روش پیشنهادی
روش پیشنهادی(تعیین درجه اهمیت معیارها)
روش پیشنهادی (تعیین توابع عضویت شاخص­ها)
روش پیشنهادی(ارزیابی فازی)
شبیه­سازی(مشخصات سیستم)
روش پیشنهادی(نتایج تصمیم­گیری اولیه)
روش پیشنهادی(تصمیم­گیری اولیه)
روش پیشنهادی(کنترلگر منطق فازی FLC)
روش پیشنهادی(کنترلگر فازی FLC)
روش پیشنهادی(شبیه­سازی کنترلگر فازی FLC)
روش پیشنهادی(تصمیم­گیری نهایی)
روش پیشنهادی(تخصیص بهینه منبع)


پاورپوینت


 طبقه بندی و اولویت بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم گیری فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد سرطان پستان