دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی
فرمت فایل : پاورپوینت
قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 72 اسلاید
فهرست مطالب:
تقسیم بندی اختلالات هیپرتانسیو حاملگی
تشخیص اختلالات هیپرتانسیو
مفهوم هیپرتانسیون دلتا
هیپرتانسیون حاملگی
معیارهای تشخیصی هیپرتانسیون مرتبط با حاملگی
شاخصهای شدت پره اکلامپسی
عوامل خطر
اتیولوژی
تهاجم تروفوبلاستیک غیرطبیعی
عوامل ایمونولوژیک
پاتوژنزاختلالات هیپرتانسیو حاملگی
تغییرات هماتولوژیک
تظاهرات نورولوژیک
تشخیص زودهنگام پره اکلامپسی
لابتالول
دیورتیک ها
خونریزی در هنگام زایمان
بخشی از اسلایدها :
اختلا لات هیپرتانسیو حاملگی
یکی از اجزای سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگی است.
امروزه از اصطلاح هیپرتانسیون حاملگی (GESTATIONAL HYPERTENSION)
برای توصیف هر گونه هیپرتانسیون مرتبط با حاملگی با شروع جدید (NEW-ONSET) در حاملگی استفاده می شود.
اختلالات هیپر تانسیو حاملگی:
هیپرتانسیون حاملگی
پره اکلامپسی
اکلامپسی
پره اکلامپسی افزوده شده بر هیپرتانسیون مزمن
هیپرتانسیون مزمن با هر اتیولوژی
تقسیم بندی اختلالات هیپرتانسیو حاملگی:
تشخیص اختلالات هیپرتانسیو
فشار خون ثبت شده در شرایط صحیح ، بیش از 140 میلیمتر جیوه سیستولی یا بیش از 90 میلیمتر جیوه دیاستولی باشد.
برای توصیف فشار دیاستولی ، از صدای کورتکوف فاز V استفاده می شود.
در گذشته توصیه می شد از افزایش فشار خون سیستولی در حد 30 میلیمتر جیوه و یا افزایش فشار خون دیاستولی در حد 15 میلیمتر جیوه از سطح اواسط بارداری (حتی اگر مقدار مطلق ، کمتر از 140/90 باشد) به عنوان معیار تشخیصی استفاده شود . امروزه دیگر از این معیار استفاده نمی شود.


پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی


دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی


پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو حاملگی


اخ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت طبقه­بندی و اولویت­بندی تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری با استفاده از مدل تصمیم­گیری فازیپاورپوینت درباره هاری و حیوان گزیدگی